Slik ser setervegen ut etter kommunens anleggsdrift. Nå sier styret stopp

Kvam seterveger nekter fra i dag alle tyngre kjøretøy å bruke veien på Kvamsfjellet. Det betyr at Nord-Fron kommune ikke kan fortsette anleggsdriften i området.