(Gudbrandsdølen Dagningen)

Nord-Fron kommune vil samle de stridende i en vanskelig konflikt mellom hytteeiere og beitebrukere på Kvamsfjellet. Håpet er å få til en dialog og en bedre forståelse mellom de ulike interessegruppene.

Beite- og gjerdestriden i Nord-Fron er ikke enestående. Dagens konflikter likner til forveksling konflikter vi så på 1990-tallet.

Ny bruk og mer utstrakt bruk av gamle beiteområder krever nye svar. Både dyreeiere, hytteeiere og kommunale myndigheter har sett det lenge. Likevel skjer det lite. Alle kommuner hvor ny fritidsbebyggelse er plassert i gamle beiteområder, opplever store og små konflikter mellom beitebrukere og fritidsinnbyggere. Samtidig omfatter slike konflikter gjerne et fåtall hytteeiere, og også et fåtall beitebrukere.

Beiteretten er en vesentlig del av grunnlaget for dyrehold og matproduksjon, også i hyttekommunene. Samtidig er retten etablert i ei tid med en annen bruksstruktur og et annet dyrehold enn det vi ser enkelte steder i dag. I tillegg til konflikter mellom bønder og hytteeiere, ser vi også beitekonflikter mellom bønder.

Selvsagt er dialog et forsøk verdt. Samtidig bør utmarkskommunene sette seg sammen med bondeorganisasjonene for å diskutere mulige løsninger. Stadige konflikter er et dårlig forsvar av beiteretten.

Kommunal myndighet har et ansvar for regulering, og for at kommunen har lokale gjerdebestemmelser tilpasses ulike områder. Også utbyggere som kan se tilbake på lukrative år, bør kjenne et ansvar. De har et ansvar for at kundene ikke blir overrasket når beitedyra dukker opp om sommeren. Sammen med kundene bør de utvikle og lage løsninger som begrenser eventuelle konflikter.

Kommunen vil arrangere fredsmøte om beitestrid og gjerdekrangel

Slår tilbake i møkk-konflikt: – Han må innrette seg etter det som er avtalt

Ublide møter med aggressive kyr på Sjusjøen: – Det er kjett