Staten solgte praktgård ved Mjøsas bredd 17 millioner over takst

Tirsdag ettermiddag var det budkrig på Staur gård ved Mjøsas bredd. Nå er den historiske landbrukseiendommen solgt.