(Gudbrandsdølen Dagningen)

På Skei i Gausdal skal det vist bygges enormt mange hytter i tillegg til de som er fra før. Gausdal kommunestyre må redusere og helst stoppe dette før naturen og miljøet blir fullstendig ødelagt. Inntektene fra denne aktiviteten står ikke i forhold til alle utgiftene og ulempene som vi får på kjøpet.

Nå er det satt i gang stort et anleggsarbeid for å føre kloakken fra fjellet og ned til bygda. Dette koster enorme beløp. Hvem skal betale for dette? Er det utgifter som alle fastboende i kommunen skal være med å betale, eller er det hytteeierne på Skei som skal betale? Jeg regner med at de fastboende kommer til å få mye av regningen, i tillegg til de store kommunale avgiftene vi betaler fra før.

Kostnader til kommunal administrasjon er stor fra før, og hyttebyggingen gjør at disse vil bli større. Kommunens ledelse, d.v.s. kommunedirektøren, vil sikkert svare og forsikre oss om at dette totalt vil være positivt for bygda. Biltrafikken gjennom bygda, og spesielt i krysset ved «brua», er allerede så stor at vi fastboende til tider snart ikke kommer fram. Mye verre blir det når antall hytter etter planen skal dobles.

Det kan heller aldri være slik at «alle» har rett på å ha hytte på fjellet.

Det snakkes stadig om miljø og bærekraftig utvikling Er dette bare fine ord og uttrykk, og som ikke gjelder i virkeligheten?

Bjørn Seielstad sr., Gausdal