Stoppet nedtappingen på Dovrefjell - også setrene kan bli bevart

STOPPET: Nedtappingen av Einøvlingsvatnet på Dovrefjell er stoppet.

STOPPET: Nedtappingen av Einøvlingsvatnet på Dovrefjell er stoppet. Foto:

Nedtappingen av Einøvlingsvatnet på Dovrefjell er stoppet. Etter ordførernes møte med klima- og miljøministeren fredag kan også rivingen av setrene og bruene på Hjerkinn bli utsatt.

DEL

(Gudbrandsdølen Dagningen) OSLO/HJERKINN: – Vi har gitt ministeren mye å tenke på, og vi er optimister med tanke på de avgjørelsene som må tas i løpet av de nærmeste dagene, sier ordførerne Oddny Garmo, Dovre, og Mariann Skotte, Lesja. Før møtet fredag formiddag hadde Forsvarsbygg på Hjerkinn planer om å starte rivingen av de gamle seterhusene i Vesllie allerede førstkommende mandag.

Les også: Ber statsråden utsette rivingen av setrene i fem år

MØTE: Klima- og miløvernminister Ola Elvestuen møtte ordførerne Oddny Garmo og Mariann Skotte (t.h.). Med på møtet var også Bengt Fasteraune som er leder i nasjonalparkstyret på Dovrefjell.

MØTE: Klima- og miløvernminister Ola Elvestuen møtte ordførerne Oddny Garmo og Mariann Skotte (t.h.). Med på møtet var også Bengt Fasteraune som er leder i nasjonalparkstyret på Dovrefjell. Foto:

Stort inngrep i fjellnaturen

Tidligere denne uken sørget lederen i nasjonalparkstyret, Bengt Fasteraune, for at nedtappingen av Einøvølingsvatnet ble stoppet.

– Hvis ikke vi som forvaltningsmyndighet kan stoppe et så stort inngrep i fjellnaturen, hvem er det da som kan gjøre det, spør Fasteraune i frustrasjon og dirrende harme over det som har skjedd med fjellvatnet på Dovrefjell.

– I vernevedtaket var det planlagt at Einøvlingsvatnet skulle tappes ned med en meter. Denne uken var vannstanden redusert med halvannen meter. Det var vårt ansvar å stoppe inngrepet, sier en krystallklar leder i nasjonalparkstyret på Dovrefjell, stortingsrepresentant Bengt Fasteraune.

Les også: Krever stopp i rivingen av bruene på Dovrefjell

Einøvlingsvatnet ble i sin tid demmet opp for å sikre vannforsyningen til det store gruveanlegget som hadde mer enn 450 ansatte på Hjerkinn. Fjellvatnet ligger innenfor det nedlagte skytefeltet til Forsvaret, og i vernevedtaket og restaureringsplanene for skytefeltet ligger det en målsetting om å fjerne alle tekniske installasjoner i det store fjellområdet.

FJERNER ALLE SPOR: Alle tekniske installasjoner i det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn skal fjernes. Bak det store målområdet ligger setrene i Vesllie.

FJERNER ALLE SPOR: Alle tekniske installasjoner i det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn skal fjernes. Bak det store målområdet ligger setrene i Vesllie. Foto:

Kan øke folks respekt for myndighetene

– Det er svært positivt at statsråden ville ta imot oss på så kort varsel. Vi forstår godt at Elvestuen ikke kunne svare med ja eller nei under møtet. Det vi har lagt fram er enkeltsaker som lett kan gjøres om uten at det får noen betydning for det framtidige naturvernet på Dovrefjell. Hvis statsråden vil reversere de avgjørelsene som vekker de sterkeste reaksjonene både lokalt og nasjonalt, vil det øke folks respekt for miljøvernmyndighetene, sier Bengt Fasteraune som deltok i møtet ordfører Oddny Garmo hadde bedt om.

– Vi har håp om å vinne fram med vår argumentasjon. Etter møtet er vi optimister. Nå er det ikke mer vi kan gjøre for å hindre at seterhusene i Vesllie, og bruene i det tidligere skytefeltet blir fjernet, oppsummerer Oddny Garmo og hennes kollega på Lesja, Mariann Skotte.

FORNØYD: - Statsråden fikk mye å tenke på, sier Dovres ordfører         Oddny Garmo.

FORNØYD: - Statsråden fikk mye å tenke på, sier Dovres ordfører Oddny Garmo. Foto:

Landsomfattende aksjon

– Hvilke svar fikk dere av klima- og miljøministeren?

– V fikk ikke vite mer enn det vi hadde forventet. Men det er ingen tvil om at statsråden og hans to rådgivere tok våre poeng. At de fikk mye å tenke på kan det heller ikke være noen stor tvil om, sier Oddny Garmo etter den langvarige kampen for å bevare de gamle seterhusene, og solide bruene over elvene.

– Det er åpnet for bygging av ny tilsynsbu for beitenæringen. Hva er da meningen med å rive bygninger som allerede står i området. Og hvem skal betale nye bruer som erstatning for dem som Forsvarsbygg har fått i oppdrag å rive, spør ordfører Garmo.

Fram til fredag formiddag var det samlet inn 1.000 underskrifter i aksjonen mot rivingen av seterhusene. Ordfører Mariann Skotte la resultatet av den landsomfattende aksjonen fram for statsråden.

– Vi mener bestemt at gamle seterhus ikke er noe hinder for villreinen. Det ligger store verdier i det å ta vare på bruken av fjellet; – både i dag og gjennom tidligere tider, poengterer ordførerne Mariann Skotte og Oddny Garmo.

Artikkeltags