(Gudbrandsdølen Dagningen)


Når alarmen går, er brannvesenet ofte først på stedet. Brannvesenet håndterer vanskelige og livstruende situasjoner i påvente av politi og helsepersonell. Brannvesenet er desentralisert og ofte nærmest. Sentraliseringen av politi og helsetjenester gjør brannvesenet enda viktigere. Staten kan ikke bruke brannvesenet som en buffer mot sentraliseringens konsekvenser. Et best mulig brannvesen skal være et tillegg til de statlige tjenestene.

Så komplekst som brann og redning har blitt, er det på sin plass å vurdere organiseringa av dagens brannvesen. Brannvesen som dekker områder med mindre enn 20.000 innbyggere, har ikke noe krav om ledere i heltidsstillinger. Mange brannsjefer er derfor i dag ansatt i deltidsstillinger. For å sikre helhetlig brannfaglig kompetanse er heltidsstillinger viktig.

Flere blålys kan ikke sendes ut av bygdene

Sel, som andre kommuner, har behov for flere heltidsstillinger og best mulig beredskap. Derfor vurderer kommunen samarbeid både nordover og sørover. Forslaget om å spørre midtdalen om et samarbeid vekker reaksjoner. Det bryter med den tradisjonelle tankegangen om et naturlig samarbeid om flere tjenester i nord.

Brannsjefen i Lillehammer har tidligere foreslått en felles samarbeidsordning i hele Gudbrandsdalen, fra Lillehammer i sør til Lesja og Skjåk i nord. Det viktigste er at kommunene og ledelsen for brannvesenet finner en måte å organisere seg på som gir mer rom for heltidsstillinger. Samarbeid på tvers av kommunegrenser om opplæring og øvelser kan også bidra til å styrke fagmiljøet.

Samtidig er det er avgjørende i framtida at brannbilene og brannmannskapene fortsetter å være like nær folk som de er i dag. Kravet til responstid må opprettholdes. Flere blålys kan ikke sendes ut av bygdene.

Les også

Samarbeid gir bedre beredskap