To bensinstasjoner er stengt av Justervesenet

To bensinstasjoner som driftes av selskapet Bunker Oil på Lesja og Dovre er stengt av Justervesenet.