Tømmer kraftmagasinene i fjellet for å hindre stor skadeflom

Det er tørr steinørken i det store Aursjømagasinet i Lesjafjellet. Statkraft tømmer kraftmagasinene for å hindre stor skadeflom.