Utbygger må svare for avfall på fjellet

Forbifarende reagerte på forsøpling i forbindelse med hytteutbygging og sendte bekymringsmelding til Miljødirektoratet.