(Gudbrandsdølen Dagningen)

I GDs reportasje om uttappingen av Melsjøen i Fåberg Østfjell er oppmerksomheten konsentrert om de skadevirkningene den ekstremt lave sommervannstanden har for fiskebestanden i vannet. Jeg vil her gjerne få tilføye litt om hvilken betydning den oppsiktsvekkende uttappingen denne våren har for det praktiske fisket i dette mest produktiv fiskevannet i Lillehammer kommune.

I de over 70 årene jeg har erfaring fra Melsjøen, har regulanten alltid bestrebet seg på å fylle opp sjøen under snøsmeltingen. Og dette har jevnt over lyktes, selv i år med beskjedne snømengder. Dermed har folk fått båtene sine på vannet, og det har vært fine forhold for garnfiske og annet fiske fra slutten av mai/begynnelsen av juni. Turistfiskerne har kunnet stå på demningen eller ferdes greit langs breddene, og båtfolket har sluppet å ro i sikksakk blant grunner og oppstikkende steiner.

Det melder seg et par spørsmål i denne situasjonen. Hvorfor lar den nåværende regulanten, Hafslund Eco, tappeluka fortsatt stå åpen når resultatet er åpenbare skader på ernæringsproduksjonen i vannet og helt uholdbare forhold for det praktiske fisket?

Og hvordan stiller Fåberg Østsides Utmarkslag seg til det uføre som regulanten har påført kommunens beste fiskevann?

Og helt til slutt: Vannstanden i Kroksjøen og Sjusjøen er langt bedre. Hvorfor manøvreres vannene i Ringsaker annerledes enn vannene i Lillehammer?

Per R. Bærøe, Lillehammer