Gå til sidens hovedinnhold

Vårt inderlige ønske er å ta vare på Gropmarka og Lillehammerfjellet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Gudbrandsdølen Dagningen)


Lørdag 30.januar hadde GD et oppslag med styret i Fåberg Østsides Grunneierlag (FØU) som trenger utdyping.

Gropmarkas Venner har vært tydelig fra dag en på at vårt viktigste prinsipielle innspill til kommunens Områdeplan Nordseter, er å ta vare på Gropmarka og Lillehammerfjellet. Vi ønsker at markagrense blir drøftet og konkludert i planen.

Vi ønsker at diskusjonen om veg gjennom Gropmarka en gang for alle legges død. Vi ønsker også at diskusjonen om videre hyttebygging legges til side.

«Gjennom flere århundrer har fôrsanking, skogsveier, seterdrift, skogsdrift, jakt og tilrettelegging av friluftsliv gjort Gropmarka til den utmark vi nå ser. Det er viktig å holde råka og stiene oppe. Det er en viktig del av historien og bruken av Gropmarka», står det i historielagets årbok for 2016. Grunneierne og utmarkslaget har udiskutabelt mye av æren for at Gropmarka i dag framstår så uberørt, og med et rikt dyreliv.

Vi har foreslått en tydelig grense mot Lillehammerfjellet og Sjusjøen. Dette betyr ingen hyttebygging ovenfor Kaussetra, for å sikre en gammel ferdselsåre, et viktig friluftsområde for turfolket sommer og vinter, og ikke minst en viltkorridor av stor betydning.

Gropmarkas Venner har hele tiden vært opptatt av en åpen, ærlig og ryddig dialog - med alle. Vi har aldri vært i tvil om hvem som eier og bestemmer i Gropmarka, og det er nettopp derfor vi har gått så forsiktig fram og spurt oss til råds og skrevet; «Vi er helt åpne og ærlige på at vi trenger råd og hjelp så vi styres godt gjennom denne prosessen». Rundt årsskifte mottok vi denne tilbakemeldingen; «Takk for hyggelig samarbeid i høst. Mye bra er blitt gjort og gode nettverk er blitt etablert på tvers av interesser og fag - meget bra!».

Vår Facebook gruppe følges av nær 4.700 personer. Vi er stolte over å ha skapt en møteplass hvor det til nå ikke har forekommet skjemmende ordbruk, usakligheter og angrep verken på personer eller sak. Folk har latt seg inspirere til aktivt friluftsliv, begeistret delt turopplevelser og bilder, ja, vi tror faktisk at vi har bidratt positivt i en krevende tid, med et viktig bidrag til folkehelsen. Vår hensikt i forhold til innhold har hele tiden vært å bidra til å dele kunnskap og lokalhistorie, interesse og engasjement for marka, fjellet og saken.

Høsten 2020 ønsket mange opprusting, bedre merking og klopping av Reinaråket (nedfall, tilvekst, krevende å finne fram og bløtt på myrene). Dette ble koordinert med den lokale turistforeningen, vi delte utgiftene, og GV utførte arbeidet ved dugnader over to lørdager. «GV opptrådte eksemplarisk i forkant av dugnaden i Reinaråket», så vi at ansvarlig skrev i etterkant av arbeidet vårt.

Sist høst ønsket mange en «bli kjent» tur gjennom Reinaråket fra fjellet og hematt. Dette ble arrangert i midten av oktober, datoen avtalt med et styremedlem i FØU som også ledet turen. Vi etterkom selvfølgelig eierens ønske om ikke å gå over Gropa seter.

Vi har registrert at det ble en sak ut av at en ung idealist ryddet i et råk på fjellet for å gå på ski til vinteren. Dette ble det ordnet opp i, som alle kunne lese. Samme person tok senere ansvar og hjalp oss alle med en stor dugnadsinnsats i ensporsløype langs Mesnaelva. En ungdom med stor vilje til uegennyttig innsats er det viktig å ta vare på!

Vi har skrevet om allemannsretten mange ganger. Vi har presisert viktigheten av å «Ikke bare å ta seg til rette», oppfordret til godt friluftsliv, formidlet kunnskap, og bidratt til økt bevissthet om skånsom ferdsel i marka. Vi vet ikke hvor mye gammelt søppel våre medlemmer har tatt med fra Gropmarka i sommer og høst, men nå er det på Roverudmyra. Slik ønsker vi å fortsette.

GV har ingen planer om turer i nær framtid, og bruker nå alle krefter på å bidra konstruktivt med innspill til planarbeidet, referansegrupper, samarbeide godt med andre interessegrupper, informere åpent og bredt om arbeidet vårt, og holde engasjementet og interessen oppe blant våre medlemmer.

Forøvrig skal alle vite at Gropmarkas Venner skriftlig har invitert seg sjøl til årsmøte i utmarkslaget med ønske om god dialog og for å kunne svare på eventuelle spørsmål.

Ivar Ringen, Lillehammer, Gropmarkas Venner

Setter foten ned for Gropmarkas Venner: – Vi ønsker minst mulig «sirkus» i marka