(Gudbrandsdølen Dagningen)


Det kan være noe sant i at vi som er sjokkert over Hafjell Arenaprosjektet, ikke fullt ut vet hva vi reagerer imot, men hvis skissene ikke lyver så kan det ikke være mye tvil om annet enn at prosjektet identitetsmessig og estetisk er sterkt i slekt med kjøpesenter, varehus, idrettshaller etc. som vi finner over alt, særlig ved trafikknutepunkter og innfartsveger til byene.

Som jeg har sagt tidligere forstår jeg at prosjekt «Hafjell Arena» kan trekke folk til området i forbindelse med div. arrangementer etc. Det er ikke prosjektet i seg selv som vekker størst reaksjon, det er tomtevalget og da spesielt at man får gjennomslag for et ønske om forkjøpsrett på Øyers mest verdifulle sentrumsområde. At næringsinteresser i prosjektet sitter sentralt i det politiske miljøet og gjennom det har tette koblinger til det hårfine flertallet som «skviser» administrasjonens innstilling, gjør at saken omdømmemessig «vibrerer helt på kanten».

Jeg får tilbakemeldinger fra mange som er oppgitt over saken og at det ikke skal være rom for å sette seg ned, tenke og diskutere muligheter i stedet for å gi etter for kjappe strateger som driver business.

Hvorfor ikke kaste blikket over på andre siden av E6?: Sørover fra et område med div. næringsvirksomhet/bedriftsbygg ligger det et ubebygd område som burde egne seg godt for en «giganthall». Man kunne etablert gangforbindelse over E6 og på sikt helst fått flyttet den og omgjort veien til lokalvei. Dette ville avlaste trafikktrykket mot sentrum og skoleområdene og gitt et ypperlig grunnlag for å utvikle et hyggelig og annerledes sentrum i Øyer med vekt på bygdas stedskultur og identitet. Strandområdet mot Lågen kunne blitt et attraktivt oppholds/aktivitetsområde i tilknytning til en flerbrukshall. Kanskje også ideen om gondol fra Hunderfossen til Hafjell kunne innlemmes i et slik prosjekt?

Men i Øyer er det tydeligvis ikke tid for «idékasting». Muligheten til å skape noe særegent som gir Øyer en annen identitet enn det vi finner «overalt», ser dessverre ut til å ha gått fløyten. Og det må vel innrømmes at vi som har andre drømmer enn dagens «kjøpesenter- og idrettshallgenerasjon» stort sett på vei ut. Vi får prøve å trøste oss med at gågata på Lillehammer ikke er langt unna.

Odd Bræin, Øyer