Vil ha idémyldring om årlig hyttemesse på Tretten

Eivind Holen Buhaug, daglig leder Stavsplassen DA

Eivind Holen Buhaug, daglig leder Stavsplassen DA Foto:

Daglig leder i Stavsplassen, Eivind Holen Buhaug, ønsker en felles arena for lokale produsenter og tilbydere som jobber mot hyttemarkedet.

DEL

Hyttemarkedet i Lillehammer og Gudbrandsdalen har vært i vekst i mange år, men i høst kom meldinger om at salgsmarkedet har kjølnet noe de to siste årene. Men om salget går tregere så ligger hyttene der og for det lokale næringslivet er hyttefolket en viktig kundegruppe.

– Så langt vi vet kommer det til i uoverskuelig framtid til å fortsette og omsettes hytter i distriktet. Disse hyttene vil etter vært ha behov for renovasjon, påbygging og vedlikehold. Og det er av interesse for oss i dalen at tjenester og varer handles lokalt, sier Eivind Holen Buhaug.

Han mener at det i dag ikke finnes noe godt forum for lokale produsenter og tilbydere kan profilere seg i dette markedet.

– Så klart arrangeres det årlig Hyttemesse på Hellerudsletta, men det vil være altfor kostnadsdrivende for et lokalt tømrerfirma fra Ringebu å profilere seg der. Det er her i dalen at kundemassen befinner seg.

Før jul sendte Buhaug ut invitasjon til rundt hundre firmaer fra Otta i nord til Lillehammer i sør med invitasjon til en idémyldring i januar rundt å arrangere en årlig hyttemesse på Tretten. Så langt har han fått et titalls påmeldte.

– Firmaene er ikke utvalgt på noen som helst måte, men funnet ved organiske google søk. Flere er hjertelige velkomne, presiserer Eivind Holen Buhaug.


Artikkeltags